राजघराणे व संस्थापक

भारतातील राजघराण्यांची माहिती
राजघराणे संस्थापक

 

 1. मौर्य साम्राज्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  अ. सम्राट अशोक
  . चंद्रगुप्त मौर्य
  क. बिंबिसार
  ड. धनानंद मौर्य
 2. गुप्त घराण्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  . श्रीगुप्त
  ब. चंद्रगुप्त पहिला
  क. समुद्रगुप्त
  ड. सिमुक
 3. सातवाहन घराण्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  अ. श्रीगुप्त
  ब. चंद्रगुप्त पहिला
  क. समुद्रगुप्त
  . सिमुक
 4. वाकाटक घराण्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  अ. सिमुक
  ब. हरिषण
  . विंध्यशक्ती
  ड. पहिला पुलकेशी
 5. चालुक्य घराण्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. सिमुक
  ब. हरिषण
  क. विंध्यशक्ती
  . पहिला पुलकेशी
 6. पल्लव राज घराण्याची स्थापना कोणी केली होती ?
  . सिंहवर्मा
  ब. विष्णुगोप
  क. शिवकन्द
  ड. महेंद्रवर्मा
 7. पाल राजघराण्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. दंतिदुर्ग
  ब. विजयालय
  . गोपाळ
  ड. श्रीवर्धन
 8. राष्ट्रकूट घराण्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  . दंतिदुर्ग
  ब. विजयालय
  क. गोपाळ
  ड. श्रीवर्धन
 9. चोळ राजघराण्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  अ. दंतिदुर्ग
  . विजयालय
  क. गोपाळ
  ड. श्रीवर्धन
 10. गहडवाल राजघराण्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. कृष्णराज
  . चंद्रदेव
  क. सिंघम
  ड. पृथ्वीराज
 11. परमार राजघराण्याची स्थापना कोणी केली ?
  . कृष्णराज
  ब. चंद्रदेव
  क. सिंघम
  ड. पृथ्वीराज
 12. चौहान राजघराण्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. पृथ्वीराज चौहान
  ब. वामनदेव चौहान
  . वासुदेव चौहान
  ड. कृष्णदेव चौहान
 13. यादव घराण्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. रामचंद्रदेव यादव
  ब. सिंघमदेव यादव
  क. कृष्णदेवराय यादव
  . सुवनाचंद्र / सेऊणचंद्र
 14. विजयनगर साम्राज्याचा संस्थापक कोण आहे ?
  . हरिहर बुक्क
  ब. रामेश्वर व बुक्क
  क. हरिहर व रामेश्वर
  ड. कृष्णदेवराय
 15. दिल्लीचा पहिला सुलतान म्हणून कोण ओळखला जातो ?
  अ. कुटुबुद्दीन ऐबक
  . अल्तमश
  क. हसन गंगू
  ड. बल्बन
 16. बहमनी राज्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. कुटुबुद्दीन ऐबक
  ब. अल्तमश
  . हसन गंगू
  ड. बल्बन
 17. मुघल सत्तेचा संस्थापक कोण आहे ?
  अ. हुमायून
  ब. अकबर
  क. जहांगीर
  . बाबर
 18. हैदराबाद संस्थांची स्थापना कोणी केली ?
  . निजाम उल मुल्क ( निजाम )
  ब. हसन गंगू
  क. नादिरशाह
  ड. अल्तमश
 19. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना कोणी केली ?
  अ. छत्रपती शाहू महाराज
  . छत्रपती शिवाजी महाराज
  क. छत्रपती संभाजी महाराज
  ड. छत्रपती राजाराम महाराज

20 .तुघलक घराण्याचा संस्थापक कोण आहे ?
अ. मोहम्मद बिन तुघलक
ब. फिरोज तुघलक
. घियासुद्दिन तुघलक
ड. नाशिरुद्दीन तुघलक