राज्य व नृत्य भाग 1

राज्य नृत्य

भाग 1

 

 1. कुचिपुडी हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  . आंध्र प्रदेश
  ब. आसाम
  क. बिहार
  ड. गुजरात
 2. बीहू हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. आंध्र प्रदेश
  . आसाम
  क. बिहार
  ड. गुजरात
 3. जाट – जाटिन हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. आंध्र प्रदेश
  ब. आसाम
  . बिहार
  ड. गुजरात
 4. गरबा हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. आंध्र प्रदेश
  ब. आसाम
  क. बिहार
  . गुजरात
 5. झूमर हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  . हरियाणा
  ब. हिमाचल प्रदेश
  क. जम्मू व काश्मीर
  ड. कर्नाटक
 6. झोरा हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. हरियाणा
  . हिमाचल प्रदेश
  क. जम्मू व काश्मीर
  ड. कर्नाटक
 7. रऊफ हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. हरियाणा
  ब. हिमाचल प्रदेश
  . जम्मू काश्मीर
  ड. कर्नाटक
 8. यक्षगान हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. हरियाणा
  ब. हिमाचल प्रदेश
  क. जम्मू व काश्मीर
  . कर्नाटक
 9. कथकली हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  . केरल
  ब. उत्तर प्रदेश
  क. महाराष्ट्र
  ड. ओरिसा
 10. कथ्थक हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. हरियाणा
  . उत्तर प्रदेश
  क. जम्मू व काश्मीर
  ड. कर्नाटक
 11. लावणी हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. हरियाणा
  ब. उत्तर प्रदेश
  . महाराष्ट्र
  ड. कर्नाटक
 12. ओडिसी हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. हरियाणा
  ब. उत्तर प्रदेश
  क. जम्मू व काश्मीर
  . ओरिसा
 13. काठी हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  . पश्चिम बंगाल
  ब. पंजाब
  क. राजस्थान
  ड. तमिळनाडू
 14. भांगडा हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. पश्चिम बंगाल
  . पंजाब
  क. राजस्थान
  ड. तमिळनाडू
 15. घुमर हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. पश्चिम बंगाल
  ब. पंजाब
  . राजस्थान
  ड. तमिळनाडू
 16. भरतनाट्यम हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. पश्चिम बंगाल
  ब. पंजाब
  क. राजस्थान
  . तमिळनाडू
 17. नौटंकी हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  . उत्तर प्रदेश
  ब. उत्तराखंड
  क. गोवा
  ड. मध्य प्रदेश
 18. गढवाली हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. उत्तर प्रदेश
  . उत्तराखंड
  क. गोवा
  ड. मध्य प्रदेश
 19. तरंगमेल हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. उत्तर प्रदेश
  ब. उत्तराखंड
  . गोवा
  ड. मध्य प्रदेश
 20. जवारा हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?
  अ. उत्तर प्रदेश
  ब. उत्तराखंड
  क. गोवा
  . मध्य प्रदेश