संस्था व संस्थापक

संस्था आणि संस्थापक

◆ १८२८: राजाराम मोहन रॉय – ब्राह्मो समाज
◆ १८६५: देवेंद्र नाथ टागोर – आदी ब्राह्मो समाज
◆ १८६५ : केशवचंद्र सेन – भारतीय ब्राह्मो समाज
◆ १८६७ : आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर – प्रार्थना समाज
◆ १८७२ : आनंद मोहन बोस – सार्वजनिक समाज
◆ १८७३ : महात्मा फुले – सत्यशोधक समाज
◆ १८७५ : स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज
◆ १८८० : केशव चंद्र सेन – नावविधान समाज
◆ १८८९ : पंडिता रमाबाई – आर्य महिला समाज

◆ १९०५ : गोपाळ कृष्ण गोखले – भारत सेवक समाज
◆ १९११ : शाहू महाराज – सत्यशोधक समाज कोल्हापूर
◆ १९१८ : शाहू महाराज – आर्य समाज शाखा कोल्हापूर
◆ १९२३ : विठ्ठल रामजी शिंदे – तरुण ब्राह्मो समाज
◆ १९५५ : पंजाबराव देशमुख – भारत कृषक समाज सोसायटी
● १७८४ : विलियम जोन्स – बंगाल आशियाटिक सोसायटी
● १७८९ : विलियम जोन्स – असियटीक सोसायटी
● १८२२ : जगन्नाथ शंकर सेठ – बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटी
●  १८३८ : जगन्नाथ शंकर सेठ – ग्रँट मेडिकल कॉलेज
● १८५२ :- भाऊ दाजी लाड – ग्रँट मेडिकल सोसायटी
● १८६२ : सर सय्यद अहमद खान – सायंन्टिफिक सोसायटी
● १८६३ : नवाब अब्दुल लतीफ – मोहमदम लिटररी
● १८६५ : दादाभाई नवरोजी – लंडन इडीयन सोसायटी
● १८७५ : मॅडम ब्लावाट्सक्यी व कर्नल अल्कोटा – थेओसोफिकल सोसायटी
● १९०१ : शाहू महाराज – मराठा एजुकेशन सोसायटी
● १९०५ : श्यामजी कृष्ण वर्मा – इंडियन होमरुल सोसायटी
● १९०६ : शाहू महाराज – किंग एड्वर्ड मोहमेदन एजुकेशन सोसायटी
● १९४५ : बाबासाहेब आंबेडकर – पीपल्स एजुकेशन सोसाय