AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER MPHW 50% 2017

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER MPHW 50% 2017

बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 50 % प्रश्नपत्रिका

तांत्रिक प्रश्न 45

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य संचालनालयाने 2017 मध्ये बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 50% या पदासाठी लेखी परीक्षा घेतली. या लेखी परीक्षेत 45 तांत्रिक प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्या 45 प्रश्नांची उत्तरे पुढील पीडीएफ मध्ये दिली आहेत.

या पेपर मधील 45 तांत्रिक प्रश्न व त्यांची उत्तरे पाहण्यासाठी पुढील लिंक ओपन करा.

प्रश्नपत्रिकेच्या PDF साठी येथे क्लिक करा