कालवा निरीक्षक पेपर 2023 First Shift

कालवा निरीक्षक पेपर 2023 2 जानेवारी 2023 पहिली शिफ्ट  1. UMED ची स्थापना कधी झाली ? 2011 संपत्तीचा मूलभूत अधिकार ( कलम 31 ) केव्हा रद्द झाला...

TCS IBPS PATTERN GK TEST 10

सामान्य ज्ञान टेस्ट 10 सामान्य ज्ञान टेस्ट 10 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न TCS /...

Krishi Maharashtra Recruitment 2023

कृषी विभाग भरती जाहिरात 2023 महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामध्ये वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक व लघुलेखक या पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. फॉर्म भरण्यास सुरुवात - 6...

TAIT QUESTION PAPER ANALYSIS 23 FEBRUARY 2023 FIRST SHIFT

TAIT Question Paper Analysis 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी झालेल्या पेपरचे विश्लेषण मानसशास्त्र : 1. शिक्षकांच्या वर्तनावर उपयोजनात्मक प्रश्न विचारले होते. 2. विद्यार्थी केंद्रित प्रश्न विचारले होते. 3. मानसशास्त्रज्ञ...

PMC RESULT 2022

PMC RESULT 2022 पुणे महानगरपालिका निकाल 2022   पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या परीक्षा सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यामध्ये घेण्यात आल्या. या परीक्षांचा निकाल एकतीस आक्टोबर 2022 रोजी पुणे...

MAHATET Result 2021

MAHATET RESULT 2021   महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा ( MAHATET ) 2021 पेपर 1 ( इयत्ता पहिली ते...

MUHS Clerk Paper 2022

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ पेपर 14 / 10 / 22 रोजी आलेले प्रश्न सकाळची बॅच - 10 ते 12 1. बाबा आमटे यांचे पूर्ण नाव काय...

Pune Mahanagarpalika Hall Ticket 2022

Pune Mahanagarpalika Hall Ticket 2022 पुणे महानगरपालिका प्रवेश पत्र 2022   पुणे महानगरपालिकेमार्फत लिपीत पदाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही परीक्षा IBPS या कंपनीमार्फत घेण्यात येत...

MUHS Hall Ticket 2022

MUHS HALLTICKET 2022 महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ भरती 2022 प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या सर्व पदांच्या...

Pune Mahanagarpalika Hall Ticket 2022

PUNE MAHANAGARPALIKA RECRUITMENT 2022 PMC HALL TICKET 2022 पुणे महानगरपालिकेची विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता ( यांत्रिकी ) व...