Home मराठी व्याकरण

मराठी व्याकरण

Marathi-grammar

मराठी भाषेतील वर्णमाला भाग 1 स्वर

वर्णमाला / वर्णविचार वाक्य : अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला विशिष्ट अर्थ प्राप्त होत असेल, तर त्यालाच वाक्य असे म्हणतात. वाक्य : पूर्ण अर्थाचे बोलणे म्हणजे सुद्धा वाक्य...
Marathi-grammar

मराठी भाषेतील वर्णमाला भाग 2 स्वरादी

स्वरादी स्वरादी : ज्या वर्णांचा उच्चार करायच्या अगोदर स्वर येतो त्यांना स्वरादी असे म्हणतात. स्वरादी : ज्या वर्णाच्या आधी स्वर आहे त्याला स्वरादी असे म्हणतात. मराठी वर्णमालेमध्ये...

PMC PREVIOUS QUESTION PAPER MARATHI GRAMMAR

पुणे महानगरपालिका लिपिक प्रश्नपत्रिका मराठी व्याकरण परीक्षा दिनांक - 8 / 10 / 2016 1. खालीलपैकी अयोग्य पर्याय कोणता आहे ? अ. त्यांनी आपली चूक कबूल केली...
Marathi-grammar

मराठी भाषेची उत्पत्ती व मराठी भाषेची थोडक्यात माहिती

मराठी भाषेची उत्पत्ती व मराठी भाषेची थोडक्यात माहिती                मराठी भाषा ही समृद्ध व श्रीमंत भाषा आहे. संस्कृत भाषा ही मराठीची जननी आहे. भाषा अचानक...
Marathi-grammar

मराठी भाषेचा विकास व मराठी भाषेची माहिती

मराठी भाषेचा विकास व मराठी भाषेची माहिती                इ.स. ५ व्या शतकात प्राकृत व्याकरणकार वररूचि यांनी आपल्या 'प्राकृतप्रकाश' ग्रंथात महाराष्ट्री ही प्रमुख प्राकृत भाषा मानून...
Marathi-grammar

मराठी भाषेचा उगम व विकास

मराठी भाषेचा उगम व विकास भाषा : विचार, भावना, अनुभव व कल्पना व्यक्त करण्याचे माध्यम म्हणजे भाषा होय. भाषा हा शब्द भाष् या संस्कृत धातूपासून तयार...