Home विज्ञान

विज्ञान

science-question

गती व गतीचे प्रकार Motion and types of Motion

गती व गतीचे प्रकार ( Motion and types of Motion ) गती : वस्तूच्या स्थानात सतत होणाऱ्या बदलास गती असे म्हणतात. गती : वस्तूचा निरीक्षक सापेक्ष...
science-question

भौतिक राशींचे मापन व एकके ( Physical Quantities and Units )

भौतिक राशींचे मापन व एकके ( Physical Quantities and Units ) राशी ( quantity ) : ज्याचे मोजमाप करायचे असते त्याला राशी असे म्हणतात. राशी :...
science-question

जीवशास्त्र भाग 1 : BIOLOGY Part 1

जीवशास्त्र भाग 1 : BIOLOGY Part 1 १) हालचाल, श्वसन, वाढ, चेतनाक्षमता, प्रजनन, उत्सर्जन ही सजीवांची वैशिष्टये आहेत. २) घडणाऱ्या घटनांना योग्य प्रतिसाद देणे याला 'चेतनाक्षमता'...
science-question

आरोग्यशास्त्र भाग 1 || Arogyashastra || Health Science Part 1

आरोग्यशास्त्र  || Arogyashastra || Health Science  १) पालेभाज्यांपासून क्षार व जीवनसत्वे मिळतात. २) डाळी, मांस, यांमध्ये प्रथिने असतात. ३) तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी यामध्ये पिष्टमय पदार्थांचे प्रमाण...