MIDC ACT 1961 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961

MIDC ACT 1961

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961

MIDC विभागातील सर्व परीक्षांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 यावर प्रश्न विचारले जाणार आहेत. हा कायदा विद्यार्थ्यांना सहजासहजी उपलब्ध होत नाही म्हणून विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी यासाठी मी हा कायदा पीडीएफ स्वरुपात उपलब्ध करून देत आहे. या कायद्याची पीडीएफ पाहण्यासाठी पुढील लिंक ओपन करा.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 PDF

Mhada Recruitment 2021