MPSC CLERK 2018 APPOINTMENT

2018 मध्ये MPSC मार्फत लिपिक व टंकलेखक या पदासाठी लावलेल्या waiting list मधील विद्यार्थ्यांना APPOINTMENT दिली आहे. त्याची यादी खालील लिंक मध्ये दिली आहे.

Download PDF