MTS-Mailguard-Postman निकाल जाहीर

MTS ,Mailguard, Postman निकाल जाहीर झाला असून निकालाची यादी खाली दिली असून ज्या उमेदवारांचे Roll No यादी मध्ये आहेत त्यांचे Selection पेपर 2 आणि पेपर 3 साठी झाले आहे.Selection [Result] पाहण्यासाठी खाली दिलेली Pdf पहा.

Answer Key पहा : Click Here

MTS Result : Click Here

Postman [PM]/Mail Guard [MG] Result : Click Here