बुध्दिमत्ता चाचणी Reasoning अहमदनगर जिल्हा पोलीस भरती Ahmednagar District Police Bharti परीक्षा दिनांक : दि. 9 एप्रिल 2017

बुध्दिमत्ता चाचणी Reasoning
अहमदनगर जिल्हा पोलीस भरती
Ahmednagar District Police Bharti
परीक्षा दिनांक : दि. 9 एप्रिल 2017
——————————————————————
1 ते 73 पर्यंतचे प्रश्न आधिच्या पोस्ट मध्ये दिले आहेत.

74. 157, 181, 209, 241, 277, ? या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल.
1) 317      2) 301      3) 313      4) 321
75. 1/2, 3/2, 5/6, 11/30, ?
1) 17/150                   2) 37/180
3) 34/270                   4) 41/330
76. p_rsq_spr_pqs_qr
1) rsqp      2) qpsr      3) qrsp      4) spsp
77. विसंगत घटक ओळखा.
1) 30         2) 42          3) 54          4) 72
78. विसंगत घटक ओळखा.
1) 27/14                      2) 36/18
3) 47/28                      4) 56/40
79. जर Dimple = 215, Simple = 57 व Apple = 35 असेल तर Sim Dim म्हणजे किती ?
1) 725       2) 751       3) 752       4)721
80. एका सांकेतिक भाषेत HABIT हा शब्द ExYfQअसा लिहितात तर त्याच भाषेत POVERTY हा शब्द कसा लिहावा ?
1) Nm ToPrw             2) MiSbOqV
3) MLSboqv               4) NmTePrW
81. जर 2 = 0, 3 = 3,4 = 8 आणि 5 = 15 असेल तर 6 = ?
1) 18         2) 24          3) 36         4) 48
82. एका गटातील पाच सदस्य रांगेत बसले आहेत. R हा P च्या डावीकडे पण T च्या उजवीकडे आहे आणि Q हा S च्या डावीकडे पण P च्या उजवीकडे आहे तर मध्यभागी कोण ?
1) Q          2) R            3) P            4) S
83. A हा दोनवेळा काटकोनात उजवीकडे वळला असता तर त्याचे तोंड उत्तरेला असले असते. मात्र तो घड्याळाच्या काट्याच्या विरुध्द दिशेने 135° तून वळला असेल तर त्याचे तोंड कोणत्या दिशेला असेल ?
1) ईशान्य   2) वायव्य    3) पूर्व          4) नैऋत्य
84. भिंतीवरील घड्याळात 3 वा. 25 मि. झाली असतील तर घड्याळासमोरील आरश्यातील प्रतीमा किती वेळ दाखवेल ?
1) 7 वा, 45 मि.                  2) 9 वा. 25 मि.
3) 8 वा. 35 मि.                  4) 7 वा. 40 मि.
85. A हा B चा भाऊ, C हे A चे वडील D हा E चा भाऊ व E ही B ची मुलगी आहे, तर D चा काका कोण ?
1) A          2) B          3) C           4) D
86. प्रथमेश चा जन्म 26 एप्रिल 2001 रोजी बुधवारी झाला असेल तर 2 मे 2005 रोजी कोणता वार असेल ?
1) रविवार                          2) शनिवार
3) सोमवार                         4) शुक्रवार
87. एका सांकेतीक भाषेत SUN= 624, PUL = 990, TOY = 168, तर FLY चा संकेत काय ?
1) 768      2) 874    3) 169       4) 630
88. अक्षरांची पुढील क्रमणिका वापरुन अक्षरसमुह मालिका रचली आहे.
PATNWGXWMKIRCHKJSYULZVBFO
मालिका : POZT, ? , JUIC, VJKM
प्रश्नचिन्हाच्या जागी तर्कशुध्द पर्याय निवडा.
1) MUJG                           2) XVXS
3) GVUG                           4) UVYW
89. विसंगत घटक ओळखा.
1) AZB 2) DWE 3) LON 4) GTH
90) पाच जण एका रांगेत बसलेले आहेत. रवी हा सुनीता व अनिताच्या जवळ नाही. आयुष हा सुनिताच्या जवळ नाही. रवी हा मोनिकाच्या जवळ बसला आहे. जर मोनिका ही रांगेत मध्यभागी असेल, तर आयुषच्या बाजूला कोण बसले आहे ?
1) रवी       2) सुनिता       3)अनिता       4) मोनिका
91. वसंत हा अशोकचा मामा आहे, तर अशोकच्या आईच्या सुनेच्या मुलाशी वसंतच्या आईचे नाते काय ?
1) मामी     2) आजी        3) पणजी       4) पणतू

9 प्रश्न आकृत्यांवर  होते ते टाईप करता आले नाही.

उत्तरे
74 – 1, 75 – 4, 76 – 3, 77 – 3, 78 – 4,  79 – 4,
80 – 3, 81 – 2, 82 – 3, 83 – 1, 84 – 3, 85 – 1,
86 – 1, 87 – 4, 88 – 2, 89 – 3, 90 – 1, 91 – 3.