POLICE BHARTI NEW GR PDF

POLICE BHARTI NEW GR

  1. पोलीस भरतीचा नवीन जीआर

10 डिसेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने पोलीस शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रियेत निवड सूची किंवा प्रतीक्षा सूची तयार करणे व निवड सूचीची कालमर्यादा निश्चित करणे. यासंदर्भात नवीन जीआर प्रसिद्ध केला आहे. त्या जीआरची PDF पुढे दिली आहे.

POLICE BHARTI NEW GR PDF