Post office question paper maths part 1

Post office question paper

Maths Part 1

अंकगणित सराव प्रश्नपत्रिका 1


 

पोस्टमॅन ,मेलगार्ड व एमटीएस या परीक्षांसाठी दिलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित अंकगणिताची सराव प्रश्नपत्रिका पुढील PDF मध्ये दिलेली आहे.

Maths question paper 1 PDF