POST OFFICE QUESTION PAPER IN MARATHI बुद्धिमत्ता चाचणी सराव प्रश्नपत्रिका #1

POST OFFICE QUESTION PAPER IN MARATHI

REASONING #1

बुद्धिमत्ता चाचणी सराव प्रश्नपत्रिका #1

पोस्ट ऑफिस मधील मेलगार्ड, पोस्टमॅन व एमटीएस या पदांसाठी जो अभ्यासक्रम दिलेला आहे त्या अभ्यासक्रमामध्ये बुद्धिमत्ता चाचणी मध्ये शाब्दिक व अशाब्दिक या दोन घटकांचा समावेश केलेला आहे. या दोन्ही घटकांवर आधारित दहा प्रश्न पुढील पीडीएफ मध्ये दिलेले आहेत.

बुद्धिमत्ता चाचणी सराव प्रश्नपत्रिका 1 ची PDF पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा