Gramsevak Question Paper 2020 Part 2 रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग 2

मराठी व्याकरण व English Grammar
Gramsevak Question Paper 2020 Part 2
रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग 2
परीक्षा दिनांक : 25 / 01 / 2020
———————————————————————-
1 ते 30 पर्यंतचे प्रश्न आधीच्या पोस्ट मध्ये दिले आहेत.

31. चुकीची जोडी ओळखा.
(A) टेंभा मिरवणे : ऐट दाखविणे
(B) टेकु देणे : पाठिंबा देणे
(C) ठाण मांडणे : शोधुन काढणे
(D) डाळ शिजणे : थारा मिळणे
32. चुकीची जोडी ओळखा.
(A) तिळपापड होणे : खुप संतापणे
(B) तोंडी लागणे : वाद घालणे
(C) तोंडावर येणे : फार जवळ येणे
(D) ताव मारणे : विचार न करता बोलणे
33. पुढील म्हण पुर्ण करा. खाई त्याला———–
(A) रोगराई  (B) पचेल  (C) खवखवे  (D) खाऊच खाऊ
34. वि.वा.शिरवाडकर कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जातात ?
(A) आरती प्रभु (B) गदिमा (C) केशवसुत (D) कुसुमाग्रज
35. हिरवे हिरवे गार गालिचे या ओळीतील विशेषणाचा प्रकार कोणता ?
(A) क्रमवाचक विशेषण  (B) आवृत्तिवाचक विशेषण
(C) गुणवाचक विशेषण  (D) गणवाचक विशेषण
36. अधोरेखित शब्द समुहाचे योग्य उत्तर कोणते?
त्याचा धाकटा मुलगा आज फुटबॉलच्या सामन्यात चांगला खेळला.
(A) उद्देश विस्तार (B) उमेश (C) विधेय विस्तार (D) विधेय
37. ‘रॉकेल टाकले असते तर लाकडे पेटली असती’ हे कोणत्या प्रकारातील वाक्य आहे ?
(A) होकाराची (B) संकेतार्थी (C) स्वार्थी (D) विदयार्थी
38. एका हाताने टाळी वाजत नाही’ या वाक्यातील नाही या क्रियापदास काय म्हणतात ?
(A) अनियमित क्रियापद      (B) शक्य क्रियापद
(C) प्रयोजक क्रियापद         (D) सिध्द क्रियापद
39. मराठी उपसर्ग लागून तयार न झालेला शब्द कोणता ?
(A) बिनचूक  (B) अबोल  (C) पडछाया  (D) अवघड
40. सर्वांना समज दिली जाईल’ या वाक्याचा प्रयोग ओळखा ?
(A) शक्यकर्मणी                (B) कर्मकर्तरी
(C) पुरुषकर्मणी                 (D) भावकर्तरी
41. ‘ती नियमितपणे वर्तमानपत्र वाचीत असे’ या वाक्यातील काळ ओळखा ?
(A) अपुर्ण वर्तमानकाळ      (B) पुर्ण वर्तमानकाळ
(C) रीतिवर्तमानकाळ          (D) रीति भूतकाळ
42. ‘सौजन्य’ या शब्दाचा विरुध्दअर्थी शब्द कोणता ?
(A) भलेपणा (B) असभ्यता (C) उध्दटपणा (D) शिष्टाचार

43. क्रियाविशेषण साधित धातू ओळखा ?
(A) खदखदणे (B) रोडावणे (C) लांबणे (D) स्थिरावणे
44. ‘गौरीला साडी शोभते’ या वाक्यातील कर्म कोणते ?
(A) गौरीला                         (B) साडी
(C) वाक्य अकर्मक आहे       (D) शोभते
45. नेहमी मॅच खेळायला जाताना सुनीता खो घालते. अधोरेखित वाक्याचा अर्थ सांगा.
(A) आपले वर्चस्व स्थापन करणे  (B) अडथळा आणने  (C) आतुरता वाढविणे                (D) क्षमा याचना करणे
46. Give one word substitution for the sentence : Allowance due to wife from her husband after separation
(A) Reward                 (B) Award
(C) Pension                (D) Alimony
47. Select Synonym for the word obsolete
(A) Vague                   (B) Over power
(C) Outdated             (D) Nurture
48. Select antonym for the word : vigilant
(A) Violent                  (B) Careless
(C) Non Violent          (D) Vulgar
49. Choose the word nearest to the word : Alien
(A) Foreigner             (B) Cosmopolitan
(C) multinational       (D) native
50. Choose the expression that explains the word : Amnesia
(A) Loss of wealth    (B) Loss of health
(C) Loss Of memory
(D) Suffering from sleeplessness
51. Idiom is following by four meanings choose the correct meaning:
To hit below the Belt.
(A) To make an unfair attack (B) To kill
(C) To hit damagingly
(D) To hit wide of the mark
52. Idiom is following by four meanings choose the correct meaning : To hold good
(A) To be useful           (B) To hold firmly
(C) To be effective
(D) To remain unaffected and unaltered
53. Find out the correctly spelt word.
(A) Comittee               (B) Committe
(C) Committee            (D) Comite
54. Please, Don’t laugh —- those beggers.
(A) for   (B) at   (C) against   (D) from
55. Meaning of plagiarism
(A) Theft of funds     (B) Belief in God
(C) Plenty of              (D) Theft of ideas
56. Give synonym of the following word : “Counterfeit”
(A) Counterpart        (B) Forged
(C) Courageous        (D) Fine
57. He wants to cultivate his mind.
Identify the correct meaning of the underlined in given context.
(A) grow(B) enrich (C) fertilize (D) keep sweet
58. Which of the given options Carries the meaning of the underlined idiom ?
A little more pressure, and he’ll be out of count
(A) Victorious (B) Rich (C) Free (D) Beaten
59. Choose the correctly spelt word
(A) Intelect                (B) Intellect
(C) Intillect                (D) Indelicle
60. Choose the incorrectly spelt word from the following given words.
(A) Autumn              (B) Condemn
(C) Augmanted       (D) Subsequent

उर्वरित प्रश्न नंतरच्या पोस्ट मध्ये दिले आहेत.

उत्तरे
31 – C, 32 – D, 33 – C, 34 – D, 35 – C, 36 – A,
37 – B, 38 – A, 39 – A, 40 – B, 41 – D, 42 – C,
43 – A, 44 – A, 45 – B, 46 – D, 47 – C, 48 – B,
49 – A, 50 – C, 51 – A, 52 – D, 53 – C, 54 – B,
55 – D, 56 – B, 57 – B, 58 – D, 59 – B, 60 – C

1 COMMENT

Comments are closed.