Home Tags स्वरादी

Tag: स्वरादी

मराठी भाषेतील वर्णमाला भाग 2 स्वरादी

स्वरादी स्वरादी : ज्या वर्णांचा उच्चार करायच्या अगोदर स्वर येतो त्यांना स्वरादी असे म्हणतात. स्वरादी : ज्या वर्णाच्या आधी स्वर आहे त्याला स्वरादी असे म्हणतात. मराठी वर्णमालेमध्ये...