Home Tags स्वर

Tag: स्वर

मराठी भाषेतील वर्णमाला भाग 1 स्वर

वर्णमाला / वर्णविचार वाक्य : अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहाला विशिष्ट अर्थ प्राप्त होत असेल, तर त्यालाच वाक्य असे म्हणतात. वाक्य : पूर्ण अर्थाचे बोलणे म्हणजे सुद्धा वाक्य...