Home Tags Arogya Vibhag tantrik prashna

Tag: Arogya Vibhag tantrik prashna

AROGYA SEVAK TANTRIK QUESTION PAPER 5

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER AROGYA VIBHAG TANTRIK QUESTION आरोग्य विभाग तांत्रिक प्रश्न भाग 5 आरोग्यशास्त्र भाग 5 1. राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमाची सुरुवात केव्हा झाली ? 1) 1976 2) 1986 3)...

AROGYA SEVAK TANTRIK QUESTION PAPER 4

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER AROGYA VIBHAG TANTRIK QUESTION आरोग्य विभाग तांत्रिक प्रश्न भाग 4 आरोग्यशास्त्र भाग 4 1. पुढीलपैकी कोणते औषध कोरोनासाठी प्रभावी आहे ? 1) रेमडिसीविर 2) कोरेक्स 3) क्लोरोक्विन 4)...

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER MPHW 50% 2017

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER MPHW 50% 2017 बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 50 % प्रश्नपत्रिका तांत्रिक प्रश्न 45 महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य संचालनालयाने 2017 मध्ये बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी 50% या...

AROGYA SEVAK QUESTION PAPER LATUR ZP 2020

AROGYA SEVAK QUESTION PAPER आरोग्य सेवक प्रश्नपत्रिका 2020 लातूर जिल्हा परिषद भरती 2020 पुरुष आरोग्य सेवक  लातूर जिल्हा परिषदेमध्ये जानेवारी 2020 मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी पुरुष आरोग्य सेवक पदासाठी...

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER TANTRIK PRASHN PART 3

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER AROGYA VIBHAG TANTRIK QUESTION आरोग्य विभाग तांत्रिक प्रश्न भाग 3 आरोग्यशास्त्र भाग 3 1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना केव्हा सुरू झाली ? 1) 9 जून...

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER GK 4

आरोग्य विभाग प्रश्नपत्रिका सामान्य ज्ञान भाग 4 संभाव्य प्रश्नपत्रिका 1. महाराष्ट्र मध्ये एकूण किती कटक मंडळे आहेत ? 1) सात 2) आठ 3) सहा 4) पाच 2. कितव्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत...

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER TANTRIK PRASHN 2

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER AROGYA VIBHAG TANTRIK QUESTION आरोग्य विभाग तांत्रिक प्रश्न भाग 2 आरोग्यशास्त्र भाग 2 1. मानवाला किती पोषक द्रव्यांची आवश्यकता असते ? 1) सहा 2) सात 3) पाच 4)...

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER TANTRIK PRASHNA PART 1

AROGYA VIBHAG QUESTION PAPER AROGYA VIBHAG TANTRIK QUESTION आरोग्य विभाग तांत्रिक प्रश्न भाग 1 आरोग्यशास्त्र भाग 1 1. शारीरिक मानसिक व सामाजिक रित्या पूर्णतः चांगले असण्याची स्थिती म्हणजे...