Home Tags Gramsevak Question Paper

Tag: Gramsevak Question Paper

ग्रामसेवक तांत्रिक प्रश्न 40 Gramsevak Question Paper 2020 Part 3 रायगड...

ग्रामसेवक तांत्रिक प्रश्न 40 Gramsevak Question Paper 2020 Part 3 रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग 3 परीक्षा दिनांक : 25 / 01 / 2020 --------------------------------------------------------------------- 1 ते 60 पर्यंतचे...

Gramsevak Question Paper 2020 Part 2 रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग...

मराठी व्याकरण व English Grammar Gramsevak Question Paper 2020 Part 2 रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग 2 परीक्षा दिनांक : 25 / 01 / 2020 ---------------------------------------------------------------------- 1 ते 30...

Gramsevak Question Paper 2020 Part 1 रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग...

सामान्य ज्ञान व बुध्दिमत्ता चाचणी Gramsevak Question Paper 2020 Part 1 रायगड ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग १ परीक्षा दिनांक : 25 / 01 / 2020 ------------------------------------------------------------------------------ 1. सार्क ही...

ग्रामसेवक तांत्रिक प्रश्न 40 जि. प. नागपूर भरती 2020

ग्रामसेवक तांत्रिक प्रश्न 40 ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका नागपूर जिल्हा परिषद भरती 2020 परिक्षेचा दिनांक : 09/01/2020 ------------------------------------------------------------ 1 ते 60 पर्यंतचे प्रश्न आधीच्या पोस्ट मध्ये दिले आहेत. 61) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम...

नागपूर ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020 भाग 2

सामान्य ज्ञान व बुध्दिमत्ता चाचणी ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका नागपूर जिल्हा परिषद भरती 2020 परिक्षेचा दिनांक : 09/01/2020 --------------------------------------------------- 1 पासून 30 पर्यंतचे प्रश्न आधीच्या पोस्ट मध्ये दिले आहेत. 31) गोंडवाना विदयापीठाचे...

नागपूर ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका 2020

मराठी व इंग्रजी ग्रामसेवक प्रश्नपत्रिका नागपूर जिल्हा परिषद भरती 2020 परिक्षेचा दिनांक : 09/01/2020 ------------------------------------------------------------ 1) पुढील पैकी कोणता महाप्राण आहे ? A) ण      B) ह       C) ळ      D)...