Home Tags RRB NTPC today’s questions

Tag: RRB NTPC today’s questions

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER 31 JANUARY 2021 MORNING BATCH

31 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये सकाळच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. चांद्रयान 1 चा संपर्क इसरो सोबत कधी तुटला ? 29 ऑगस्ट 2009...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER IN MARATHI 22 JANUARY 2021 MORNING...

22 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये सकाळच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे मध्ये स्थायी सदस्य कोणता देश नाही ? अमेरिका,...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER 18 JANUARY 2021 AFTERNOON BATCH

18 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये दुपारच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. निती आयोगाचे आधीचे नाव काय होते ? योजना आयोग 2. मीराबाई चानू कोणत्या...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER 18 JANUARY 2021 MORNING BATCH

18 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये सकाळच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. The Test of My Life हे पुस्तक कोणाच्या जीवनावर आधारित आहे...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER IN MARATHI 12 JANUARY 2021 AFTERNOON...

12 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये दुपारच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. अरुंधती रॉय यांना बुकर पुरस्कार कोणत्या पुस्तकासाठी मिळाला ? The God of...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER 12 JANUARY 2021 MORNING BATCH

12 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये सकाळच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी कमीत कमी वय किती लागते ? 21 वर्षे 2....

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER IN MARATHI 11 JANUARY 2021 AFTERNOON...

11 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये दुपारच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. जागतिक वाळवंटीकरण आणि दुष्काळ विरोधी दिवस कधी असतो ? 17 जून 2. मोगल...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER 11 JANUARY 2021 MORNING BATCH

11 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये सकाळच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. मायक्रो इकॉनोमिकचे जनक कोण आहेत ? अल्फ्रेड मार्शल 2. सांची स्तूप कोणत्या शहराजवळ...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER 10 JANUARY 2021 AFTERNOON BATCH

10 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये दुपारच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. पंतप्रधान जनधन योजना कोणत्या पंतप्रधानांच्या काळात सुरू झाली ? नरेंद्र मोदी 2. भारताचे...

RRB NTPC PREVIOUS QUESTION PAPER IN MARATHI 10 JANUARY 2021 MORNING...

10 January 2021 या दिवशी RRB NTPC च्या पेपरमध्ये सकाळच्या बॅचला आलेले प्रश्न 1. संथाळ उठाव केव्हा झाला ? 1855 2. सिमला करारावर कोणी सह्या केल्या होत्या...