Home Tags Tense in English Grammar

Tag: Tense in English Grammar

Sequence of the tense

Sequence of the tense • भूतकाळात दोन क्रिया लागोपाठ घडल्या असतील तर पहिली क्रिया दर्शवणारे वाक्य past perfect tense मध्ये असते, तर दुसरी क्रिया दर्शवणारे...

Future Tense : भविष्यकाळ

Future Tense : भविष्यकाळ Future Tense चे चार उपप्रकार आहेत. 1) Simple Future Tense : साधा भविष्यकाळ 2) Future Continuous Tense : चालू भविष्यकाळ 3) Future Perfect Tense...

Past Tense : भूतकाळ

Past Tense : भूतकाळ Past Tense चे चार उपप्रकार आहेत 1) Simple Past Tense ( साधा भूतकाळ ) 2) Past Continuous Tense ( चालू भूतकाळ ) 3) Past...

Present Tense ( वर्तमानकाळ )

Present Tense ( वर्तमानकाळ ) वर्तमानकाळाचे 4 उपप्रकार आहेत. Simple Present Tense साधा वर्तमानकाळ Present Continuous Tense चालू वर्तमानकाळ Present Perfect Tense पूर्ण वर्तमानकाळ Present Perfect Continuous Tense चालू...

Simple Present tense : साधा वर्तमानकाळ

Simple Present tense : साधा वर्तमानकाळ Structure : कर्ता + क्रियापदाचे पहिले रुप  + कर्म Subject + Verb 1 + Object 1) साध्या वर्तमानकाळात कर्ता जर तृतीय...

Tense : basic concepts

TENSE : काळ Tense चे मुख्य प्रकार तीन आहेत. Present Tense :  वर्तमानकाळ Past Tense : भूतकाळ Future Tense : भविष्यकाळ • Simple tenses : साधे काळ Simple Present tense...