TCS IBPS PATTERN GK 6

सामान्य ज्ञान टेस्ट 6

सामान्य ज्ञान टेस्ट 6 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न TCS / IBPS Pattern नुसार तयार केलेले आहेत.

ही टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर टच करा. टेस्ट सोडवल्यानंतर ती सबमिट करा. टेस्ट सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला किती गुण मिळाले हे कळेल. तुमचे किती प्रश्न चुकले तसेच किती प्रश्न बरोबर आलेत हे सुद्धा कळेल.
पुढील लिंक ओपन करून फ्री टेस्ट सोडवा.

https://forms.gle/GZyyNNEhvyMtbyJV9