ZP SYLLABUS ZP AROGYA VIBHAG SYLLABUS

ZP SYLLABUS
ZP AROGYA VIBHAG SYLLABUS
जिल्हा परिषद अभ्यासक्रम
जिल्हा परिषद मधील आरोग्य विभागाचा अभ्यासक्रम

पदाचे नाव : आरोग्य पर्यवेक्षक
विषय : इंग्रजी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
विषय : मराठी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – बारावी
विषय : सामान्य ज्ञान; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
विषय : अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
विषय : तांत्रिक प्रश्न; 40 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
एकूण प्रश्न – 100 , एकूण गुण –  200, वेळ –  90 मिनिटे

पदाचे नाव : औषध निर्माता अधिकारी
विषय : इंग्रजी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : मराठी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : सामान्य ज्ञान; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : तांत्रिक प्रश्न; 40 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदविका
एकूण प्रश्न – 100 , एकूण गुण –  200, वेळ –  90 मिनिटे

पदाचे नाव : प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
विषय : इंग्रजी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
विषय : मराठी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – बारावी
विषय : सामान्य ज्ञान; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
विषय : अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
विषय : तांत्रिक प्रश्न; 40 प्रश्न; काठिण्यपातळी – पदवी
एकूण प्रश्न – 100 , एकूण गुण –  200, वेळ –  90 मिनिटे

पदाचे नाव : आरोग्य सेवक ( पुरुष )
विषय : इंग्रजी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : मराठी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : सामान्य ज्ञान; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : तांत्रिक प्रश्न; 40 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
एकूण प्रश्न – 100 , एकूण गुण –  200, वेळ –  90 मिनिटे

पदाचे नाव : आरोग्य सेवक ( पुरुष ) हंगामी कर्मचारी
विषय : इंग्रजी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : मराठी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : सामान्य ज्ञान; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : तांत्रिक प्रश्न; 40 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
एकूण प्रश्न – 100 , एकूण गुण –  200, वेळ –  90 मिनिटे

पदाचे नाव : आरोग्य सेविका
विषय : इंग्रजी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : मराठी व्याकरण; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : सामान्य ज्ञान; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी; 15 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
विषय : तांत्रिक प्रश्न; 40 प्रश्न; काठिण्यपातळी – दहावी
एकूण प्रश्न – 100 , एकूण गुण –  200, वेळ –  90 मिनिटे

2 COMMENTS

  1. आरोग्य सेवक (पुरूष )या पदासाठी पेपर इंग्लिश मधून होणार कि मराठी तुन होणार, तांत्रिक चे question….

  2. Hi Sir
    I am Mahesh wable
    Mi aarogy sevak ya pada sathi form bharlela hota. Me ३ district sathi application kela hot but at this time i have no any proof. Me kontya district sathi application kel aahe he kas kalel. Pls sangu sktat ka.

Comments are closed.