Home राज्यघटना

राज्यघटना

bhartiya-rajyaghatna

भारतीय राज्यघटनेतील 12 अनुसूच्या

अनुसूच्या भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूच्या. Indian Constitution Schedule. अनुसूची पहिली - राज्य, संघ राज्यक्षेत्र अनुसूची दुसरी - राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यभा सभापती, उपसभापती, राज्याच्या विधानसभेचा अध्यक्ष व...