DISTRICT COURT PAPER

जिल्हा न्यायालय भरती 

प्रश्नपत्रिका 

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न TCS Pattern नुसार तयार केलेले आहेत.

ही टेस्ट सोडवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर टच करा. टेस्ट सोडवल्यानंतर ती सबमिट करा. टेस्ट सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला किती गुण मिळाले हे कळेल. तुमचे किती प्रश्न चुकले तसेच किती प्रश्न बरोबर आलेत हे सुद्धा कळेल. चुकलेल्या प्रश्नाचे बरोबर उत्तर काय आहे हे सुद्धा कळेल.

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 14

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 13

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 12

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 11

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 10

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 9

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 8

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 7

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 6

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 5

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 4

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 3

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 2

जिल्हा न्यायालय भरती पेपर 1

8 COMMENTS

Comments are closed.