TCS IBPS PATTERN GK TEST 4

सामान्य ज्ञान टेस्ट 4 TCS IBPS PATTERN GK TEST 4 सामान्य ज्ञान टेस्ट 4 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत....

TCS IBPS PATTERN GK TEST 3

सामान्य ज्ञान टेस्ट 3 TCS IBPS PATTERN GK TEST 3  सामान्य ज्ञान टेस्ट 3 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत....

TCS IBPS GK TEST 2

सामान्य ज्ञान टेस्ट 2 सामान्य ज्ञान टेस्ट 2 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न TCS /...

TCS IBPS PATTERN GK TEST 1

सामान्य ज्ञान टेस्ट 1 सामान्य ज्ञान टेस्ट 1 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न TCS /...

आरोग्यशास्त्र टेस्ट 2

आरोग्यशास्त्र टेस्ट 2 आरोग्यशास्त्र टेस्ट 2 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न IBPS Pattern नुसार तयार...

आरोग्यशास्त्र टेस्ट 1

आरोग्यशास्त्र टेस्ट 1 आरोग्यशास्त्र टेस्ट 1 मध्ये एकूण दहा प्रश्न दिलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण दिले आहेत. हे सर्व प्रश्न IBPS Pattern नुसार तयार...

DVET Question Paper 2023

DVET Question Paper Analysis 16 एप्रिल 2023 रोजी झालेला पेपर TCS PATTERN QUESTION PAPER 1. कास पठार कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? सातारा 2. बॉक्साईटचे साठे महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात...

Krishi Maharashtra Recruitment 2023

कृषी विभाग भरती जाहिरात 2023 महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामध्ये वरिष्ठ लिपिक, सहाय्यक अधीक्षक व लघुलेखक या पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. फॉर्म भरण्यास सुरुवात - 6...
important-info

आंतरराष्ट्रीय संघटनांची मराठी माहिती

आंतरराष्ट्रीय संघटना 1. संयुक्त राष्ट्र या संस्थेची स्थापना केव्हा झाली ? अ. 24 ऑक्टोबर 1944 ब. 24 ऑक्टोबर 1945 क. 14 ऑक्टोबर 1944 ड. 14 ऑक्टोबर 1945 2. संयुक्त...
daily-current-affairs

OSCAR AWARDS 2023 INFORMATION IN MARATHI

ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉंग या श्रेणीत 2023 चा ऑस्कर पुरस्कार कोणत्या गाण्याला मिळाला आहे ? अ. चाटू चाटू ब. नाटू नाटू क. श्रीवल्ली ड. साहेब बेस्ट...